odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Oszczedzanie w III filarze > Unia wymaga nowych uregulowań dotyczących PPE

Unia wymaga nowych uregulowań dotyczących PPE

Będzie możliwe przyjmowanie składki do PPE od zagranicznego pracodawcy. fot.: sxc.hu
dodano 3 Listopada 2010


Komisja Europejska uznała, że w polskim ustawodawstwie brak jest ram prawnych, pozwalających na powoływanie do życia pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu wspólnotowym. Rząd musiał więc przyjąć założenia do projektu nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które dostosowują rodzime przepisy do unijnych dyrektyw.

 

Chodzi o dyrektywę UE nr 41 z roku 2003, która reguluje działalność pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad tymi instytucjami.

 

Niejednokrotnie w naszym portalu publikowaliśmy informacje o pracowniczych programach emerytalnych, które są formą grupowego i systematycznego oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze. Funkcjonują one w ramach III filara, którego założeniem jest dobrowolność gromadzenia oszczędności na jesień życia. Składki na PPE odprowadzane są z wynagrodzenia pracownika, ale można je powiększyć o dodatkowe wpłaty.

 

Po dostosowaniu uregulowań w tym zakresie do wymogów Unii Europejskiej PPE będą mogły przyjmować również składki od zagranicznych pracodawców, będących założycielami bądź akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych, które prowadzą działalność w innych krajach Wspólnoty.

 

Nowe przepis określą też warunki zarządzania składkami, jakie wnosić będą pracodawcy mający siedzibę w innym niż Polska kraju członkowskim UE, gdzie świadczenie emerytalne gwarantowane jest przez pracodawcę. Do polskiej ustawy trafią również nowe definicje, takie jak „pracownik zagraniczny”, „ryzyko o charakterze ubezpieczeniowym” i „zakład ubezpieczeń na życie”.

 

Po nowelizacji pracodawców zagranicznych obowiązywać będzie regularne opłacanie składek na pokrycie części lub całości ryzyka o charakterze ubezpieczeniowym bądź gwarancji wyników inwestycyjnych i określonego poziomu świadczeń. Zgodnie z prawem będą one wynikiem umowy zawartej między pracodawcą a zakładem ubezpieczeń na życie. Ponadto PPE będzie mógł zadecydować, do którego zakładu ubezpieczeń na życie przekazywane będą składki pracowników z zagranicy.

 

Ustawodawca określi też sytuacje, w których organ nadzoru będzie miał prawo nakazać funduszowi zmianę zakładu ubezpieczeń na życie. Może się to zdarzyć przykładowo wówczas, gdy trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa zagrażać będzie realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

 

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że PPE w Polsce mają niewiele ponad 300 tys. osób. Ich kapitał to ok. 800 mln zł. Na koniec 2009 roku wpisanych było 1099 programów, prowadzonych przez 1132 pracodawców.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Trzeci Filar IKE

Zobacz więcej