odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Indywidualne Konto Emerytalne > Gdzie założyć IKE?

Gdzie założyć IKE?

dodano 22 Czerwca 2010


Indywidualne Konto Emerytalne ma niejedno imię. Z IKE można nie tylko zabezpieczyć swoją przyszłość na emeryturze, lecz także przemienić się w inwestora na giełdzie lub dodatkowo się ubezpieczyć.

Formę IKE można wybrać spośród czterech możliwości:

  1. lokata lub bankowy rachunek oszczędnościowy,

  2. inwestycja, czyli zakup jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

  3. polisa na życie z funduszem kapitałowym w zakładzie ubezpieczeń,

  4. rachunek papierów wartościowych w przedsiębiorstwie maklerskim.

Każdy ze sposobów ma swoje wady i zalety. Nasz wybór zależy od tego, czy i jakie ryzyko inwestycyjne akceptujemy.

zakładanie IKE

IKE w banku

Na IKE w formie tradycyjnej lokaty banki oferują zysk na poziomie 3-5%, oczywiście gdy same inwestują pieniądze klienta. Jednak coraz częściej instytucje te dają możliwości podobne jak w TFI: przyszły emeryt sam może inwestować swoje pieniądze. Wówczas, wpłacając na konto, kupuje jednostki uczestnictwa w danym funduszu. Wartość jednostek, w zależności od koniunktury giełdowej, może spadać lub się podnosić. Wówczas znacznie zwiększa się potencjał zysku – i zarazem możliwość strat. Wszystko zależy od polityki inwestycyjnej klienta.

Inwestowanie w fundusze inwestycje

Nie od dziś wiadomo, że na rynku kapitałowym działają fundusze o różnym stopniu ryzyka: począwszy od rynku pieniężnego, przez obligacyjne, zrównoważone, aż po akcyjne. Jednak uczestnictwo w funduszach za pośrednictwem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zmniejsza ryzyko. Analitycy TFI bowiem ostrożnie wybierają spółki, kierując się m.in. ich ceną, prognozami branży, pozycją na rynku.

Indywidualne konta emerytalne w zakładach ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń są podobnym pośrednikiem, jak Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Oferują jednak dodatkowo ubezpieczenie na życie. Ponadto często wymagają opłacania składek o ustalonej wysokości, ale ich suma nie może przekroczyć ustawowych 150% przeciętnego wynagrodzenia – czyli 9.579 zł obecnie. Po przekroczeniu rokrocznie ustalonej kwoty instytucja musi zwrócić nadwyżkę klientowi, albo przekazać ją na konto, gdzie będzie podlegać opodatkowaniu. Powyższy limit dotyczy każdego sposobu oszczędzania na IKE.

IKE w biurach maklerskich

Do osób z doświadczeniem na rynku kapitałowym skierowana jest oferta biur maklerskich. Wówczas można bezpośrednio kupować np. obligacje Skarbu Państwa czy akcje innych spółek. Oszczędzający wówczas ma pełną kontrolę nad tym, w jaką spółkę inwestuje. Jednocześnie stan jego konta jest najbardziej zależny od wahań giełdowych.

Nie ma absolutnie dobrej czy złej formy oszczędzania na emeryturę. Są tylko sposoby dopasowane i niedopasowane do danej osoby.

Autor: Katarzyna Pietroń

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

zus ike IKE indywidualne konto emerytalne

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Trzeci Filar IKE

Zobacz więcej