odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura pierwszy filar ZUS > Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie rentowe

dodano 5 Stycznia 2010


Renta to świadczenie pieniężne w stosunku do osoby, która jest niezdolna do wykonywania pracy zawodowej, wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolny do pracy,

  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

  • niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Renta gwarantuje świadczenia pieniężne w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanych z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę z tytułu niezdolności do pracy, która zastępuje im utracone wynagrodzenie lub dochód, a w przypadku śmierci ubezpieczonego żywiciela rodziny, członkom jego rodziny wypłacana jest renta rodzinna.

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 6 % podstawy wymiaru składki, przy czym 4,5%  pochodzi ze środków pracodawcy, a 1,5% ze środków pracownika.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

ubezpieczenia rentowe ubezpieczenia społeczne ubezpieczenia emerytalne

Dodaj komentarz

Wyślij

Podobne artykuły

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej