odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura drugi filar OFE > PTE i OFE

PTE i OFE

dodano 18 Stycznia 2010


Fundusz gromadzi oraz lokuje nasze składki, by następnie wypłacać nam z nich okresowe lub dożywotnie emerytury kapitałowe - gdy osiągniemy wiek emerytalny.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne zajmują się zbieraniem i pomnażaniem pieniędzy członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Fundusze emerytalne mają charakter otwarty. Oznacza to, że każdy może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz z kolei nie może odmówić członkostwa.Zadaniem OFE jest gromadzenie i inwestowanie obowiązkowej składki emerytalnej na rynku kapitałowym. Każdy członek II filaru ma w OFE indywidualne konto, na którym są gromadzone jego składki - 7,3% wynagrodzenia brutto przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. ZUS za usługę przekazywania tych pieniędzy pobiera opłatę w wysokości nie przekraczającej 0,8% transferowanej kwoty.


Przedmiotem działalności PTE może być jedynie tworzenie i zarządzanie funduszem oraz jego reprezentowanie. PTE, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności musi spełnić m.in. warunek dotyczący wysokości kapitału akcyjnego - minimum 4 mln euro. Kapitały własne muszą być utrzymane na poziomie nie niższym niż połowa minimalnego kapitału akcyjnego.


Towarzystwo odpowiada wobec członków OFE za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nieodpowiednim wykonaniem swych obowiązków. OFE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez PTE, co oznacza, że majątek OFE nigdy nie zostanie wykorzystany na pokrycie zobowiązań PTE.

PTE, zarządzając pieniędzmi członków II filaru, pobiera opłaty:

  • na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą członków funduszu - prowizja, której wysokość może być zróżnicowana np. ze względu na staż członkowski,

  • za zarządzanie funduszem - maksymalnie 0,05% zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Dodaj komentarz

Wyślij

Podobne artykuły