odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Pracownicze Programy Emerytalne > Pracowniczy fundusz emerytalny telekomunikacji polskiej

Pracowniczy fundusz emerytalny telekomunikacji polskiej

dodano 13 Maja 2010


W nowym systemie emerytalnym o wysokości przyszłej emerytury ma decydować wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego pochodzącego ze składek ubezpieczonych. Dlatego istotnego znaczenia nabiera własna zapobiegliwość i dodatkowe oszczędzanie w celu powiększenia kapitału emerytalnego.

PPE Telekomunikacji PolskiejJedną z form takiego oszczędzania jest udział w pracowniczym programie emerytalnym.

PFE Telekomunikacji Polskiej

Telekomunikacja Polska z myślą o przyszłych potrzebach swoich pracowników stworzyła własny pracowniczy program emerytalny, działający w formie pracowniczego funduszu emerytalnego.

Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej gromadzi składki uczestników programu od listopada 2001 roku.

Gromadzenie indywidualnych oszczędności odbywa się poprzez składkę podstawową (finansowaną przez pracodawcę) i składkę dodatkową (finansowaną przez uczestnika PPE). Warunki uczestnictwa pracownika w PPE precyzuje pracownicza umowa emerytalna. Umowę tę podpisaną przez pracodawcę otrzymuje pracownik po złożeniu deklaracji uczestnictwa.

Aktywa funduszu

Aktywa Funduszu są przechowywane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Bank Depozytariusz). Bank ten dodatkowo chroni interesy członków Funduszu, ponieważ kontroluje politykę inwestycyjną Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej.

Rejestr członków Funduszu obejmujący m.in. informacje na temat stanu rachunków członków Funduszu prowadzi Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Agent Transferowy).

W przypadku, gdy uczestnik PPE zmienia pracodawcę i nowy pracodawca prowadzi również program, uczestnik może zlecić poprzedniemu pracodawcy dokonanie wypłaty transferowej. Jest to przeniesienie wszystkich środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPE do nowego programu. Wypłaty transferowej można dokonać również na indywidualne konto emerytalne.

W każdym czasie uczestnik PPE może wypowiedzieć (w formie pisemnej) pracowniczą umowę emerytalną. Należy pamiętać, że wypowiedzenie tej umowy nie jest podstawą do wypłaty środków zgromadzonych w funduszu przez daną osobę.

Wypowiedzenie umowy o pracę w stosunku do pracownika, który jest uczestnikiem PPE również nie jest podstawą do wypłaty środków zgromadzonych w funduszu przez daną osobę.

Wypłata środków

Wypłata środków zgromadzonych w Funduszu na wniosek członka Funduszu odbywa się w przypadku:

- ukończenia 60-tego roku życia,

- nabycia uprawnień do przejścia na emeryturę oraz ukończenia 55 roku życia przez uczestnika.

Prawo do wypłaty nie oznacza jednak obowiązku złożenia wniosku o wypłatę. Jeśli zatem członek uzna, że dalsze pozostanie w programie jest dla niego korzystne, takiego wniosku nie musi złożyć.

Źródło: www.tp.pl

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

pracowniczy fundusz emerytalny ppe

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Trzeci Filar IKE

Zobacz więcej