odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Aktualnosci > Polacy wysyłani na emerytury

Polacy wysyłani na emerytury

dodano 28 Lipca 2010


Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia osób starszych. Znikoma aktywność zawodowa osób w podeszłym wieku to nie jedyny tego rodzaju problem. W niektórych profesjach przejście na emeryturę wraz z osiągnięciem prawa do takiego świadczenia jest konieczne.

żołnierze na emeryturzeSąd Najwyższy w roku 2008 wydał postanowienie, zgodnie z którym pracodawca nie może zwolnić pracownika tylko dlatego, że ten osiągnął wiek emerytalny. „Osiągnięcie tego wieku i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę” – podkreślił SN (sygn. akt II PZP 13/08).

Tylko pozornie zakończyła się dyskryminacja zawodowa ze względu na wiek. Wciąż obowiązują przepisy, które pozwalają na zwolnienie pracownika tylko z tego powodu. W takiej sytuacji znajdują się m.in. notariusze, policjanci czy żołnierze, których wysyła się na emeryturę przymusowo.

Minister sprawiedliwości odwołuje 70-letniego notariusza

„Odwołanie notariusza, jeżeli ten skończył 70 lat, stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na wiek” – ostrzega Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” (nr z 28.07.2010 roku).

Tego rodzaju możliwość przewiduje jednak art. 16 par. 1 pkt 2 a ustawy 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). W oparciu o tę podstawę prawną minister sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli ten skończył 70 lat. Tego rodzaju przepis, obowiązujący od roku 1991, ogranicza swobodę wykonywania działalności gospodarczej.

Wprawdzie w latach 2005-2007 przewidywaną taką możliwość, nie traktując jej jak warunku koniecznego, niemniej od dnia 9 czerwca 2007 roku szef resortu sprawiedliwości ma obowiązek odwołać notariusza, który ukończył 70 lat i nie ma żadnych możliwości prawnych przedłużenia okresu jego pracy.

„Dziennika Gazeta Prawna” zwróciła się w tej sprawie do Krajowej Rady Notarialnej, ta jednak odmówiła komentarza. Opinią Rzecznika Praw Obywatelskich ma zająć się w sierpniu. Sami notariusze postulują, by podobnie jak sędziów i prokuratorów przenosić ich w stan spoczynku, co zagwarantuje im wyższe świadczenia niż te obecnie wypłacane przez ZUS.

Profesor, który ukończył 70 lat musi odejść

Z podobnym problemem, jak podaje cytowany dziennik, borykają się nauczyciele akademiccy, a właściwie profesorowie. W odniesieniu do 70-letnich profesorów stosuje się art. 127 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zgodnie z którym stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70 lat. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.

Rozwiązanie umowy z profesorem, który osiągnął ustawowy wiek następuje automatycznie. Takich ograniczeń nie ma jednak w przypadku doktorów i docentów. Wyjątek od tej reguły stanowi także piastowanie przez profesora funkcji rektora. Do końca kadencji pracuje on w oparciu o umowę o pracę.

Żołnierz w wieku 60 lat przechodzi do cywila

Podobne zasady obowiązują w armii, gdzie nie liczy się staż służby, lecz wiek. Zgodnie z art. 111 pkt 5 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.), żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej po osiągnięciu 60 lat. Zasada ta nie dotyczy generałów i komandorów służących w organizacjach międzynarodowych. Jednak i w tym przypadku osoby te trafią na emeryturę, mając 63 lata.

Policjanci kończą służbę i przechodzą na przymusową emeryturę, ale na podstawie stażu pracy, a nie wieku. Dla policjanta 30 lat wysługi jest powodem dla którego komendant, powołując się na art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.) może wysłać podwładnego na emeryturę.

Zgodnie z danymi MSWiA w roku 2009 w oparciu o ten przepis zwolniono ze służby w policji 458 funkcjonariuszy (385 mężczyzn i 73 kobiety). Jednak Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA nie dysponuje informacjami, ile ze wskazanych wyżej osób zostało zwolnionych ze służby na wniosek komendantów.

Warto dodać, że - według szacunków „Dziennika Gazety Prawnej” - budżet i gospodarka na konieczności przyznawania wcześniejszych świadczeń emerytalnych tracą rocznie niemal 20 mld zł.

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

wcześniejsza emerytura wcześniejsze emerytury emerytury nauczycieli emerytury mundurowe

Dodaj komentarz

Wyślij

Polecane Artykuły